Επικοινωνία

Υπεύθυνη: Θεοδωρίδου Παρασκεύη
Email: par.theodoridou@gmail.com
Τηλ: 2226022494
Web: agiosnikolaoshotel.gr